Debattspelen riktar sig till gymnasieelever, och gör sin första säsong i Stockholm hösten 2017. Syftet är att ge unga konkreta verktyg och lust att delta i samhällsdebatten.

Projektet äger rum både i skolan och på fritiden och består av tre delar:
Lektioner, Träningsläger, Tävling.

SÅ HÄR FUNGERAR DET!

1.

Läraren väljer ett lektionsupplägg som passar klassen. Vi levererar färdiga lektioner och lärarhandledningar som anpassats efter ämnesmål i Svenska, Svenska som andraspråk, och Samhällskunskap.

2.

Med hjälp av material som eleverna tar fram på lektionerna så väljs ett begränsat antal elever ut till ett träningsläger där våra debattcoacher hjälper de utvalda att utvecklas ytterligare.

3.

I slutet av terminen hålls Debattspelens stora tävling på Kulturhuset i Stockholm där klassens talanger tävlar mot andra skolor med ära och priser på spel.

HUR GÅR DET TILL?

Med hjälp av retorik, argumentation, debatt och kritiskt tänkande, utvecklar gymnasieelever konkreta verktyg för att kunna ta diskussioner och debatter i sin vardag.

LEKTIONERNA

Färdiga lektioner, tillhörande lektionsmaterial och lärarhandledningar har tagits fram tillsammans med lärare, retoriker och andra yrkeskunniga.

Materialet har utformats efter ämnesmål i SV 1, 2, och 3, SVA 1, 2, och 3, och SAM 1a, 1b, och 2, för att passa elever med olika förkunskaper och intresse.

Fokus ligger på att lära sig använda verktygen i praktiken, och komplettera detta med nödvändig teori.

TRÄNINGSLÄGER

Alla elever som genomfört lektionerna kan anmäla intresse för att representera sin klass i Debattspelen. Från de anmälda väljs fem talanger ut och bildar det lag som kommer tävla mot andra skolor på Kulturhuset Stadsteatern.

Talangerna drillas vid fyra tillfällen av tunga debattcoacher för att ännu bättre kunna argumentera och ges bäst möjligheter att vinna.

TÄVLING

Under en helg med uppträdanden, fest och andra aktiviteter tävlar skolorna mot varandra i debatt och retorik inför publik. Förutom äran att vara Stockholms bästa skola står även stora priser på spel.

Priser delas exempelvis ut till The real MVP, för bästa outfit, bästa klack, och andra supporters kring lagen.

Varför gör vi detta?

I dagens medieklimat ställs vi dagligen inför situationer där vi allt snabbare och mer tydligt behöver uttrycka våra åsikter och stå upp för det vi tror på.

Allt fler nyhetsflöden, spridande av desinformation, och ständiga diskussioner på flera olika plattformar har gjort det viktigare än någonsin att kunna granska fakta och argument, och urskilja åsikt från information.

Särskilt unga konfronteras ofta med debatter och diskussioner. Studier visar också att ungas samhällsengagemang och intresse för politik har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Men trots det ökade politiska intresset ser vi inte ökat partipolitiskt engagemang, snarare tvärtom.

63%

av tillfrågade unga uppger att de har inget eller litet förtroende för politiska partier (källa)

76%

av tillfrågade unga upplever att de inte känner att de blir tagna på allvar (källa)

Slutsatsen

Vi ser alltså att unga har stort driv och stor vilja att påverka sin vardag, samtidigt som de har minskad tilltro till etablerade aktörer och en generell upplevelse av att inte bli tagen på allvar. Resultatet? En generation i politisk frustration.

Med projektet Debattspelen verkar vi för att öka ungas kunskaper om, deltagande i, och möjlighet att påverka samhällsdebatten. Förutom fler röster i samhällsbygget ges unga dessutom möjlighet till personlig utveckling och ännu bättre framtidsutsikter.

BAKOM PROJEKTET

Debattspelen finansieras av Allmänna arvsfonden och är ett samarbete mellan Sveriges Ungdomsråd och Kulturhuset Stadsteatern.

Projektet har beviljats stöd under tre år, med en plan för att Debattspelen ska kunna leva vidare i stort och smått över hela landet. Debattspelens första säsong sker under höstterminen 2017 i Stockholm.

Låter det bra?